Commissioning Manager
Curriculum Vitae

Referencer

Udvalgte Commissioning referencer

Copenhagen Airports logo

Udvikling og implementering af Københavns Lufthavns Commissioning process. Strategisk kortlægning af projektprocessor og sammenkobling med den Danske Standard DS 3090.

Copenhagen Airports logo

Commissioning Leder/Manager på nye byggeprojekter. Heriblandt udvidelsen af hele CSC, Terminal 2, parkeringsfaciliteter, sikkerhedsforanstaltninger, nye ventilationsanlæg, kølemaskiner, mv.

Copenhagen Airports logo

Udvikling og optimering af interne arbejdsprocessor til brug i byggeprojekter og CPH’s Commissioning proces. Standardiseret og strukturerede granskninger, entreprenørtest, 1-1 test, driftsoverdragelse, mv.

Commissioning agent på Metro Cityringen, Control & Maintenance Center. Commissioning med fokus på alle involverede entrepriser.

Commissioning leder på fremtidssikring af køleforsyning, hvor kvalitet og driftssikkerhed er højeste prioritet. Udarbejdelse af Commissioning kravs standard.

Commissioning agent ved strukturering og udførelse af entreprenør- og Commissioning test på flere projekter.

Commissioning manager for Nordea Bank. Varetagelse af Nordea Banks Commissioning interesser i forbindelse med opførelse af deres nye domicil.

Med i udarbejdelsen og skrivning af DS 3090 Commissioning-processen til bygninger.

Styring af Commissioning-aktiviteter på Axel Torv 2, heriblandt Commissioning driftsorienteret granskning af hovedprojektet.

Om

Thomas Toftgaard Jarløv

Commissioning

Manager

Commissioning Manager hos Københavns Lufthavne A/S.

– Qualified Commissioning Process Provider, QCxP, University of Wisconsin, Madison, 2013.
– Leading the Commissioning Process: Step-by-Step Strategies for New Construction Projects, University of Wisconsin, Madison, 2013.
– Energiteknolog AK, Københavns Erhvervs Akademi, 2013
– TEKNIQs Energiteknologpris
– Elektriker, industri og byggepladser

Daglig ledelse, styring og koordinering af flere Commissioning projekter, der verificerer integrationen af bygningers systemer og anlæg, samt at bygherrens krav og ønsker opfyldes i projektet. Faglig viden der spænder bredt over tekniske installationer og byggeprocesser og den efterfølgende drift og vedligehold af byggerier.

BYGHERRE VÆRKTØJ Målbare krav der verificeres igennem hele projektet og ind i driften.

DANSK STANDARD 3090 Udførelse af Commissioning jf. Dansk Standard DS 3090.

STYRING OG LEDELSE Styring, koordinering og ledelse af alle aspekter indenfor Commissioning.

TVÆRFAGLIG DIALOG Dialogbaseret proces på tværs af fag- og entreprisegrænser..

Commissioning

Hvad er Commissioning

På tværs af fag- og entreprisegrænser

Hvis kontrakterne til et byggeri baseres på FRI’s ydelsesbeskrivelse, AB92, ABR89 mv., er der ikke defineret en part, der skal varetage den tværfaglige verificering. Commissioning processen sikrer, at der er fokus på tværs af grænseflader og entrepriser, så installationer, anlæg og systemer virker sammen.

Commissioning test

I en almindelig dansk byggesag, skal alle de involverede parter kun kontrollere og teste, at deres eget arbejde virker. De skal ikke verificere, at deres arbejde virker sammen med de andre fag. Commissioning processen verificerer og tester, at fagene virker sammen, og derved overholder bygherrens krav.

Cost-benefit

Danske cost-benefit beregninger af Commissioning processen værdi viser, at processen ofte er tilbagebetalt før byggeriet er opført, omend Commissioning koster i omegenen af 0,5-1,5% af opførelsesomkostningerne. Ud over besparelse på opførelsesøkonomi og energiforbrug, opnås der ofte en langt større besparelse på den efterfølgende drift og vedligehold og bygning – totaløkonomisk.

Målbare og verficerbare krav

Commissioning processen starter med, at der opstilles målbare og verificerbare funktionsbaserede krav. I en almindelig dansk byggesag er kravene til byggerier ofte baseret på blødere formuleringer, hvilket er årsagen til, at bygherren ikke kan være sikker på at modtage, det denne ønsker. Du får hvad du specificerer!

Blog

Seneste 3 blogindlæg

Recent Posts / View All Posts

Aktionslisten er død og udskiftet med kanban

| Nyheder | No Comments

Lister er selvfølgelig ikke døde, og de forsvinder heller ikke, men måden som vi arbejder med dem på, vil ændre sig. Hvis kompleksiteten i vores installationer fortsat skal stige, tidsplanerne…

Strategic Commissioning Manager per 1. januar 2018

| Nyheder | No Comments

Den 1. januar 2018 tiltrådte jeg som Strategic Commissioning Manager i Københavns Lufthavne. Dette er kulminationen af 2,5 års arbejde med udarbejdelsen af en lufthavnsspecifik Commissioning proces. Antallet af passagerer…

Cx Manager – online Commissioning software er udgivet!

| Nyheder | No Comments

Commissioning software Jeg kan med glæde meddele, at Cx Manager – et Commissioning software progam – er udgivet! Cx Manager er et online Commissioning (Cx) styrings værktøj, som hjælper med…

Thomas Toftgaard Jarløv

© 2016 Commissioning (Cx) – TTJ. Thomas T J