Dansk Standard DS 3090 - Commissioning

Denne standard beskriver anvendelsen af Commissioning processen til bygninger.


Commissioning-processen er et værktøj til at sikre at krav til et byggeri opfyldes i alle byggeriets faser og ind i driftsfasen.

Standarden er beregnet til brug i forbindelse med byggeri og ved større ombygninger herunder energirenoveringer. Større ombygninger omfatter bl.a. ombygninger, der medfører revision af det fremtidige energi- eller driftsbudget eller som har et højt indhold af teknisk indhold, som fx:

 • varmesystemer
 • ventilationssystemer
 • kølesystemer
 • forsyningssystemer, herunder varmepumper, fjernvarmeforsyning, kedelanlæg
 • elinstallationer
 • belysning, herunder dagslysstyring
 • solafskærmning
 • brandventilation
 • bygningsautomatik

Commissioning-processen udført i henhold til denne standard skal opfylde følgende formål:

 • sikre minimalt energiforbrug i overensstemmelse med såvel myndighedskrav som bygherrens krav
 • sikre overholdelse af krav i bygningsreglementet og anden lovgivning
 • sikre overholdelse af indeklimakrav
 • verificere funktion af systemer, der går på tværs af entrepriser, fx ved tværgående test
 • minimere fejl og mangler
 • lette overgang mellem byggeri og drift
 • verificere, at drifts- og vedligeholdelsesmateriale, totaløkonomi samt dokumentation er i overensstemmelse med bygherrens krav
 • sikre, at driftspersonale uddannes, således at byggeriet kan betjenes i overensstemmelse med bygherrens krav
 • understøtte krav der stilles ved udførelse af commissioning-aktiviteter i henhold til bæredygtighedscertificeringsprogrammer

Standarden omfatter ikke commissioning på klimaskærmen. De metoder, der er beskrevet i denne standard er universelle og kan anvendes på andre installationer, fx klimaskærm, hvis commissioning-processens observationer bringer forhold frem, der er relateret til disse installationer.

Standarden kan ikke anvendes som reference ved commissioning af sikringsanlæg, som omfatter personsikkerhed.

Standarden stiller ikke normative krav til de personer, der udfører commissioning-processen.

Find standard på Dansk Standards hjemmeside.


Thomas Toftgaard Jarløv

Commissioning Manager