Styringsværktøjet til dine Cx tests - testoversigten

I løbet af en byggesag bruges Commissioning processens verificeringsaktiviteter til at sikre, at de afsluttende Cx test bliver en succes. Men hvordan håndteres +100 test på et byggeprojekt?

Testoversigten

Testoversigten er ikke et dokument/værktøj, som man kan finde i DS 3090 eller ASHRAE G0. Det er dog et værktøj, som hjælper med optimering og strukturering af værktøjerne i disse standarderne. I nogle tilfælde kan testoversigten sågar overtage en stor del af Cx loggens opgaver.

Testoversigten er ikke det nye sort - det er  bare en anlægsliste, hvor man kobler Cx data på de enkelte anlæg.

Implementeringen

I Cx kravene skal det gøres klart, at rådgiveren i forbindelse med hovedprojektet skal udarbejde første version af testoversigten. Første version er “blot” en anlægsliste. Hvis dele af projektet udbydes som funktionsudbud, vil det ikke være muligt at inkludere alle anlæggene. Derfor skal Cx kravene også sætte krav til, at entreprenøren har ansvaret for at færdiggøre testoversigten.

Arbejdet med oversigten

Oversigten skal give overblik og fungere som projektets planlægningsværktøjet for testene. Oversigten bør løbende (fx ugentligt) gennemgås slavisk, og grænsefladerne og forudsætningerne for de enkelte test afklares. Ved gennemgang bør underentreprenørerne (UE) deltage efter behov. Det er ofte dem, der har detailoverblikket over fremdriften og eventuelle udestående elementer, som kan blokere for kommende test.

Prioriteringen og ressourceplanlægningen

Testoversigten er også en overordnet testtidsplan. Ud for hvert anlæg angives datoerne, som sammenholdt med de udestående forudsætninger giver et billede af, hvornår en test kan foregå. Test er ofte ressourcetunge opgaver, god planlægning kan derfor minimere risikoen for spildt tidsforbrug.

Testoversigt Gantt

Excel og Cx Managers testoversigt

Vi har benyttet variationer af dette dokumenter, som har hjulpet med et kontinuerligt overblik for over 100 tests på samme projekt. Da filen er statisk, skal den styres struktureret af Cx lederen, som sikrer, at de data den indeholder, er valide. (Download link findes på  Cx Wiki downloads)

Cx Manager benytter samme tilgang som ovenstående fil, men i et browserbaseret system. Testoversigten giver mulighed for at flytte testene op og ned, angive datoer, færdiggørelse og et dialogfelt længst til højre.

Når der er indsat datoer i nogle (eller alle) af felterne ud for testene, kan der genereres en Gantt tidslinje over dem. Testoversigten kan også eksporteres til en Excel fil, som er klar til at blive printet.


Thomas Toftgaard Jarløv

Strategic Commissioning Manager

Prøv Cx Managers testoversigt her:  Cx Manager

Læs mere om Commissioning på:  Commissioning Wikipedia