Cx Planner is ready for Excel


Excel er en fast del af byggesager, derfor har Cx Manager implementeret en ny "eksporter & importer" funktion til dig, så du får mulighed for med ét klik at opdatere dine eksisterende logpunkter fra en Excel fil!

Forestil dig, at entreprenøren bedst kan lide at arbejde i Excel: så kan du nu eksportere din Cx log til en Excel fil, som entreprenøren kan arbejde i. Når entreprenøren har oprettet en kommentarer eller lavet ændringer, kan du med ét klik importere ændringerne. Cx Manager vil automatisk finde ændringerne og opdatere dine logpunkter. Simple as that.