Commissioning Contract Builder

Contract Builder som lynhurtigt udarbejder og projektspecificerer dine Commissioning kontrakter

Kontraktbyggeren kan prøves på Cx Planner; den findes under menuen "Commissioning".

Version 1

Version 1 af Cx Planner contract builder er udgivet og tilgængelig for brugere på Cx Planner. Kontraktbyggeren kan udarbejde kontrakter for rådgiveren og entreprenøren baseret på processen og værktøjerne i den Danske Standard DS 3090, men der er også mulighed for at tilvælge flere ekstra værktøjer som testoversigten, opstartsmøder og pre-test.

Formålet med kontraktbyggeren er at sætte bygherren i stand til lynhurtigt at generere en Commissioning kontrakt, som kan tilpasses i samarbejde med Commissioning lederen.

I kontrakterne kan der vælges hvilke faser, som kontrakten skal dække:

  • Byggeprogram
  • Dispositionsforslag
  • Projektforslag
  • Hovedprojekt
  • Udførelse
  • Driftsfasen

Kontrakterne er bygget op med, at den første del af dokumentet beskriver kravene til rådgiveren og den næste del beskriver kravene til entreprenøren. Det anbefales, at kontraktdelene beholdes i samlet form, så alle involverede parter er bekendte med, hvilke ydelser og aktiviteter de andre bidrager med.

Version 2

Version 2 af kontraktbyggeren vil indeholde en kontraktbygger til Commissioning lederen. Hvad kan bygherren forvente, at Commissioning lederen leverer og i hvilket omfang? Version 2 vil også indeholde mulighed for at tilvælge de nye værktøjer fra AB18.

Thomas Toftgaard Jarløv
Strategic Commissioning Manager