Gransk projektmateriale online


Tværfaglig driftsorienteret granskning

Cx Planner's ny gransknings-modul giver mulighed for, at Cx Teamet, rådgiveren og entreprenøren kan granske projektmateriale på samme tid online.

Den nye funktion fungerer ved, at projektmaterialet uploades til Cx Manager, hvorefter alle brugere på projektet kan kommentere direkte i filen eller tegningen. Alle kommentarerne samles i granskningsrapporten, som kan eksporteres til Excel.

Alle projektdeltagerne kan besvare kommentarerne, men det er kun Cx Lederen, som kan godkende granskningssvarene.

Online granskning