Tilbagebetalingstiden af Cx ved eksisterende byggerier


I 2018 blev der udgivet et nyt studie fra Building Commissioning Association og Lawrence Berkeley National Laboratory, som bygger videre på E. Mills cost-benefit analyse fra 2004 og 2009.

Den nye analyse viser, at medianværdien af den simple tilbagebetalingstid på eksisterende byggerier kun er 2,2 år. Figuren nedenfor viser tilbagebetalingstiden.

Tilbagebetalingstid af EBCx

Læs mere

Den danske Commissioning Wikipedia er blevet opdateret med en beskrivelse af forskellige cost-benefit analyser: