Hvad er Commissioning?


Commissioning er en kvalitetsstyrings proces, der verificerer, dokumenterer og tester, at et byggeri opfylder de specificerede krav.


Hvad er Commissioning?

Commissioning processen er en kvalitetsstyringsproces, som verificerer og dokumenterer, at et byggeri lever op til bygherrens krav. Processen implementeres helt i starten af et projekt og forløber igennem hele byggeprojektet og ind i byggeriets drift.

Commissioning processen overvåger, at alle grænseflader er håndteret, tekniske installationer virker korrekt, og samarbejdet mellem byggeriets parter er optimeret

Commissioning i Danmark og i den danske byggebranche baseres ofte på den danske standard DS3090.


Hvor stammer Commissioning fra?

Commissioning stammer fra skibsindustrien, hvor Commissioning processen er med til at sikre, at skibet er klar til at sejle og medbringe passagerer. Commissioning processen er systematisk og struktureret tilgang til de arbejder og processor, som man benytter under opførelsen af et skib.

Den teknologiske udvikling har medført, at byggerier er blevet teknisk komplekse at udføre. I gamle dage når man byggede et hus, bestod huset af nogle mursten, døre og vinduer. Men nu til dags består et byggeri af mange flere ting, som alle skal virke sammen. For at sikre et godt indeklima i nye byggerier, benytter man bl.a. et køleanlæg, varmeanlæg, BMS-styring og mange forskellige sensorer.

Commissioning er bindeleddet mellem de forskellige aktører og installationer i nye byggerier. Det de grænsefladerne, der er mellem dem, som Commissioning tester og dokumenterer. Læs mere omkring hvad Commissioning er på CxWiki.dk.


Hvorfor benytte Commissioning?

Der er mange forskellige årsager til, at bygherrer ønsker at implementere Commissioning i deres byggeprojekter. Oftest er det et ønske om at spare opførelses- og driftsomkostninger samt for at optimere den efterfølgende drift.

Herudover kunne det fx være:

  • Færre fejl og mangler ved aflevering
  • Driftspersonalet er trænet og oplært i drift af byggeriet
  • Optimeret energiforbrug
  • Byggeriets dokumentation er struktureret og kan benyttes i den efterfølgende drift

Der mange cost-benefit analyser, som påviser, at det er økonomisk favorabelt at implementere Commissioning. Lær omkring forskellige beregningsmetoder og læs analyser af de eksisterende cost-benefit beregninger på CxWiki.dk


Hvad koster Commissioning?

Det koster penge at implementere Commissioning på et byggeprojekt, det er derfor oftest en forudsætning, at man kan tjene disse penge tilbage - cost-benefit.

Et nøgletal for omkostninger til Commissioning er, at det koster mellem 0,5-2% af opførelsesomkostningerne. Dette varierer dog meget afhængig af byggeriets type (domicil vs laboratiebyggeri).

Ofte er der penge at spare, hvis Commissioning Lederen får indtænkt Commissioning aktiviteterne i nogle af de eksisterende byggeprocessor. Læs mere om økonomi ved Commissioning på CxWiki.dk.


Thomas Toftgaard Jarløv

Strategic Commissioning Manager
QCxP, CxMSM, CxAPSM