CxPlanner opdatering #1


CxPlanner.dk har fået flere nye funktioner henover julen 2019. Funktionerne giver dig flere muligheder for at styre dine commissioning projekter! Prøv alle funktioner gratis i CxPlanner.dk - hvis du har brug for hjælp, kan du altid kontakte mig!

Nye funktioner og redskaber:

Eksporter projektliste til Excel

Eksporter overblik over alle projekter til Excel. På oversigtssiden over alle dine projekter, kan du eksportere et overblik til Excel.

Importer 1000 opgaver på 1 sekund

Funktionen, som importerer Excel-filer, er blevet forbedret. Du kan stadig importere nye opgaver fra Excel-filer, eller opdatere eksisterende opgaver fra en Excel-fil, men hastigheden er blevet meget hurtigere. Du kan nu importere 1000 nye opgaver på blot 1 sekund!

Cx-lederen

Speficer hvem på projektet, der er den ansvarlige commissioning- eller projektleder. Cx-lederen er den overordnede ansvarlige for udførelsen og styringen af Cx-processen.

Linjeskift i navne

Når du opretter nye opgaver, kan du indsætte linjeskift i navnet. Hold blot "shift" nede, når du trykker på "enter", og du får et linjeskift i navnet. Det kan være brugbart, hvis du skal beskrive opgaven i detaljer.

Fjern søgeresultater

En ny hemmelig funktion er med i en beta-udgave - du kan fjerne søgeresultater, hvis du indsætter et ! foran søgeparametret.
Fx vil status:!Åben fjerne alle åbne opgaver, som er med i søgeresultaterne. Du kan stadig kombinere så mange søgeparametre, som du vil.

Afleveringsdato

Tilføj en specifik afleveringsdato til projekter. Du kan nu tilføje både en start-, afleverings- og slutdato. Afleveringsdatoen inkluderes også, når du eksporterer dine projekter til Excel.

Filnavne på vedhæftede filer

Filnavne på filer, der er vedhæftet opgaver, bliver nu "renset", så følger din specifikation. De vil derfor altid hedde det samme, når du uploader og downloader dem.

Valg af dato

Du kan nu både bruge datovælgeren eller selv skrive en dato, når du skal ændre start- og sluttidspunkt for opgaver.

Prøv CxPlanner.dk

Vil du prøve CxPlanner.dk, kan du altid oprette en gratis profil på registreringssiden.