Guide til commissioning i praksis


Efter et års arbejde kunne jeg den 27. februar 2020 udgive min bog: "Guide til commissioning i praksis".

For 5 års tid siden gik jeg og bryggede på tankerne omkring en bog om Cx - en bog blev det ikke til der, det blev til et online opslag omkring Cx: www.CxWiki.dk. Jeg har i løbet af de sidste 5 år fået meget feedback på CxWiki - og et gennemgående ønske var, at der manglede en praktisk guide til udførelsen af Cx. Ligeledes er det et begrænset omfang af dokumentationsmateriale om Cx i Danmark, specielt på konkrete arbejdsmetoder og værktøjer.

I 2019 sætte jeg mig derfor for, at jeg ville samle min viden om hvordan Cx udføres i en bog. Det er nu blevet til "Guide til commissioning i praksis", som introducerer og guider læseren gennem alle aspekterne i Cx.


Ny bog omkring commissioning. Hvad er commissioning? Hvordan bruger du commissioning? Læs og lær omkring commissioning i "Guide til commissioning i praksis". Læs mere på www.CxGuide.dk

Bogomslag for commissioning bogen

Bogen er blevet en guide, som på 244 sider er blevet et redskab til rådgiveren, entreprenøren, bygherren og Cx-lederen. Den indeholder beskrivelser, retningslinjer og eksempler på, hvordan alle Cx-aktiviteterne udføres og de dertilhørende dokumenter.

Efter flere brugerinddragelse, ligesom ved Cx-krav genereringen, blev et krav om illustrationer meget klart. Alle afsnittene i bogen er derfor suppleret med illustrative eksempler, som viser sammenhængen eller udførelsen af Cx-aktiviteterne.

DS3090 er den danske standard for Cx - hvilket den stadig er. Men DS3090 er en procestandard, som er udgivet tilbage i 2014. Den indeholder derfor ikke alle de gode Cx-værktøjer og erfaringer, der er gjort i Cx-branchen i mellemtiden. Bogen indeholder derfor også beskrivelser af Cx-værktøjer, som er baseret på erfaringer fra Københavns Lufthavns in-house Cx-proces, samt værktøjer, der benyttes i den danske byggebranche, men som ikke fremgår af standarder og guidelines. Hvert afsnit i bogen starter med at give læseren et overblik over, om det specifikke afsnit er krævet jf. DS3090, ASHRAE G0 eller ASHRAE STD 202.

Hvis du er interesseret i bogen, kan du købe den på www.CxGuide.dk. Der vil altid være rabat til studerende.