YBL18 i høring

Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab 2018 er i offentlig høring


OPDATERING - YBL18 udgivet

Den nye YBL18 er udgivet. Du kan downloade den nye YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018. Vejledningen til brugen og revisionsnotatet kan findes på FRI's egen hjemmeside.

FRI beskriver udgivelsen som:

Den nye ydelsesbeskrivelse Byggeri og Landskab 2018 er nu udgivet. Ydelsesbeskrivelsen er en radikal ændring i forhold til Byggeri og Planlægning 2012. Ydelsesbeskrivelsen indarbejder de ændringer, som følger af ABR 18, BR18 og AB 18 og tager højde for krav til entreprenørprojektering, digitalisering og økonomistyring. I konsekvens heraf er faserne ændret, så hovedprojekt er opdelt i udbudsprojekt og udførelsesprojekt. Den nye titel ”Byggeri og Landskab 2018” er valgt for at tydeliggøre, at projektet naturligt indeholder de landskabsarbejder.Original blogpost

Har du kommenteret på Cx afsnittet i Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab 2018?

Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab 2018 (YBL18) er i høring indtil den 13. april 2018. Den vil erstatte den nuværende Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning.

FRI logo

Cx ERFA

I Cx ERFA gruppen har netop dette dokument været til diskussion, da Commissioning har sit eget afsnit på ~12 linjer. Det er godt, at Commissioning har sit eget afsnit, men formuleringen og indhold stemmer dog ikke helt overens med, hvad vi (og DS 3090) mener, Commissioning er.

Download Cx ERFA styregruppens kommentarer her.

Download

Diskussion

Kom ind og deltag i diskussionen på LinkedIn gruppen "Commissioning processen i Danmark"