All blog posts

Tags: Commissioning

 • 2019-03-10 Views: 151
  Bygningsreglementets krav til Commissioning test
  2019-03-10
  Dette blogindlæg giver en introduktion til BR18’s krav om systemintegrationstest (omtales fremadrettet som SIT) af brandtekniske installationer, og hvordan kravet kan benyttes i Commissioning processen. Kravet til SIT-test i BR18 er et ultimativt krav, som skal opfyldes før et byggeri må ibrugtages.
 • 2019-01-27 Views: 121
  AB18 og Commissioning
  2019-01-27
  Den nye AB18 erstatter den nuværende AB92 med flere væsentlige ændringer. Ændringerne giver os nogle nye redskaber i Commissioning processen. Det her blogindlæg giver en overordnet introduktion til de emner, hvor Cx teamet skal være ekstra opmærksom, heriblandt også APP Kapitel H. Driftskrav.